Derfor burde du aldri la forbrukslånet gå til inkasso og betalingsanmerkning

Forbrukslån har blitt en vanlig løsning for nordmenn som ønsker ekstra fleksibilitet og penger i hverdagen. Men som med andre typer lån er det slik at noen ikke betaler regningene sine i tide, enten på grunn av mangel på penger eller dårlig kontroll over privatøkonomien. Undersøkelser viser at nordmenn i skrivende stund har over 90 milliarder kroner i utestående forbruksgjeld, med sterk økning innen gruppen unge låntakere mellom 20 og 30 år. Samtidig har antallet låntakere med betalingsproblemer økt de siste årene, med dystre konsekvenser for de det gjelder.

Forbrukslån er det vi kaller et lån ‘uten sikkerhet’, og banken har derfor ingen mulighet til å kreve tvangsinndriving på bakgrunn av pant i eksisterende eiendeler.  Ettersom banken stiller seg ‘bakerst’ i køen blant andre långivere vil den også ha et større insentiv til å velge mer drastiske former for tvangsinnkreving i følge nettsiden Billige Forbrukslån. For deg som låntaker er det viktig å kjenne til konsekvensene av forbrukslån som går til inkasso, og det som i verste fall kan medføre en betalingsanmerkning med tvangsinndriving.

Her finner du mer informasjon om både inkasso og betalingsanmerkninger, med fokus på den merkostnaden som følger manglende nedbetaling av gjeld.

Konsekvensene av inkasso

Inkasso medfører en høy ekstra kostnad for deg som låntaker, der staten regulerer hvor mye inkassoselskapene har lov å kreve i såkalt ‘salær’. Sistnevnte er den betegnelsen som benyttes for gebyret låntakere ilegges ved manglende betaling, og kan best sammenlignes med et forsinkelsesgebyr. Størrelsen på salæret avhenger av hvor mye penger du skylder i forbrukslån, og du kan lese flere detaljer på Regjeringens hjemmeside. Rent teknisk er det Inkassoloven § 17 som regulerer størrelsen på salæret sett opp mot beløpet man skylder långiver. Her skilles det mellom såkalt ‘enkelt’ og ‘tungt’ inkassosalær, der førstnevnte referer til første varsel om inkasso. Ved manglende innfrielse av utestående beløp kan långiver videresende saken til inkasso etter 14 dager. Hvis pengene kreves inn gjennom et eksternt inkassoselskap er det et krav om at sistnevnte har lisens til det som heter ‘fremmedinkasso’. I skrivende stund er maksimalsatsen 670 kroner, og denne ‘satsen’ justeres i henhold til størrelsen på det utestående kravet.

Et ‘tungt’ inkassosalær referer til de satsene som gjelder når kravet har overskredet 28 dager uten nedbetaling. Her økes multiplikatoren betydelig, enda inkassosatsen holdes stabil. Inkassoselskapene kan for eksempel kreve x 0,5 av satsen (kr 670) i enkelt salær ved utestående gjeld opp til 2 500 kroner. Ved tungt salær dobles beløpet, og slik fortsetter det i takt med størrelsen på den utestående gjelden. Med andre ord er det ikke vanskelig å se hvorfor låntaker alltid burde unngå at kravet om nedbetaling går til inkasso.

Den økonomiske konsekvensen av inkasso kan være betydelig for de som sitter med større forbrukslån.. Et relevant eksempel kan være inkassosatsen for utestående gjeld over 250 000 kroner som tilsvarer 16 ganger inkassosatsen. Med andre ord vil du som låntaker måtte betale 10 720 kroner i tungt inkassosalær ved manglende betaling av krav som overstiger 250 000 kroner (16 x 670 = 10 720 kroner).

Betalingsanmerkninger og namsmannen

Skulle inkasso feile har långiver fortsatt mulighet til å begjære rettslig tvangsinndriving av kravet som siste løsning. Her må långiver be om hjelp via namsmannen, som er den statlige representanten med ansvar for tvangsinnkreving av gjeld. Men for å søke om hjelp fra staten må långiver betale betydelige kostnader, og disse lempes til syvende og sist over på långiver. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor noen til slutt gir opp og begjærer seg selv konkurs som følge av den høye gjeldsbelastningen de sliter med.

En betalingsanmerkning vil opprettes i det som kalles for løsøreregisteret på vegne av namsmannen, men også registreres hos kredittbyråene. Du kjenner kanskje til navn som Experian, Kredinor og Lindorff Inkasso, da disse er blant landets mest populære selskaper som tilbyr kredittsjekk. For å tvangsinndrive det utestående forbrukslånet kan namsmannen kreve trekk i lønn, pensjon og eventuelle sosiale stønader. Det spiller ingen rolle om man er arbeidsufør da namsmannen har lov til å trekke penger opp til en fastsatt grense. Låntaker må fortsatt ha penger til å betale for mat og bosted (penger til livsopphold), men det er ikke mye man ellers kan se fram til av personlig forbruk. Les mer lån og betalingsanmerkninger på nettstedet billigeforbrukslån.no

Kredittverdigheten kollapser

En indirekte effekt av inkasso og betalingsanmerkninger er den effekten det har på søkerens kredittverdighet. Når vi søker om lån til kjøp av bolig, kjøretøy og andre verdigjenstander vil banken alltid se på kredittverdigheten. Her legger de til grunn inntekt såvel som oppsparte midler, utdannelse, sivilstatus og en rekke andre forhold. Kredittverdigheten bestemmer ikke kun hvorvidt man får lån, men også det effektive rentenivået man betaler. Jo bedre kredittverdighet, jo lavere effektiv rente kan man forvente å betale på lånet. Alt handler om risiko, og hva banken mener er akseptabelt sett i lys av søkerens privatøkonomi.

Med inkasso og betalingsanmerkninger blir kredittverdigheten til låntakeren ødelagt, og det kan ta flere år å komme seg tilbake til samme nivå. Ingen banker er heller villig til å låne bort penger til de som sitter med utestående gjeld, så man blir i prinsippet sperret ute fra markedet. Det betyr at små krav som går til inkasso (og verste fall betalingsanmerkning) kan sperre deg ute fra boligmarkedet i årevis, såfremt kravet ikke nedbetales. Det er nemlig slik at betalingsanmerkninger kun blir stående i 4 år, før de automatisk slettes fra løsøreregisteret. Man har også mulighet til å søke om frivillig gjeldsordning som er et offentlig tiltak som sørger for at kreditorene holdes på avstand midlertidig.

Husk rettighetene dine

Som låntaker har du flere rettigheter det er viktig å kjenne til, der den første har å gjøre med selve avtalen mellom deg og långiver. Noen låntakere velger å ignorere kravet dersom de er uenig i beløpet som kreves inn, men det er ikke noen løsning som anbefales. Skulle man ikke komme til enighet med långiver har man muligheten til å anke saken inn for det som kalles Finansklagenemnden. Det er et samarbeidsorgan mellom finansbransjen, forbrukerrådet og diverse næringsorganisasjoner. Nemnden behandler saker innen finans, verdipapirforetak, inkasso og forsikring. Du betaler ingenting for å klage inn saken, men må dokumentere at du allerede har kontakt selskapet med forsøk på å finne en løsning – uten å lykkes.

For det andre har du angrerett på lånet, som betyr at avtalen (gjelder også ved fjernsalg) kan oppheves innen 30 dager fra dokumentet signeres. Denne løsningen passer bra i de tilfeller hvor man ser at det blir vanskelig å betale tilbake gjelden som avtalt. Merk deg samtidig at banken kan kreve inn et gebyr for opprettelse av selve lånet, og at hele beløpet må betales tilbake.

Vurder refinansiering først

Ser du at lånet vanskelig lar seg nedbetale innen fristen, enten denne måneden eller i nærmeste fremtid? Da lønner det seg å ta grep så tidlig som mulig, der refinansiering er den foretrukne løsningen. Målet med refinansiering av forbrukslån er å oppnå enda lavere renter og bedre vilkår for nedbetaling. Her søker du om et lån som er ment å dekke ett eller flere individuelle smålån, med lavere effektiv rente. Å refinansiere forbrukslån er dessverre vanskelig å gjennomføre dersom gjelden har nådd inkasso, og det tydeliggjør viktigheten av å handle raskt. Les mer om refinansiering av lån her og hva det betyr.

Å søke om refinansiering er enkelt, og noe man gjør direkte hos banken eller via lånemegler. Du finner også mange nettsider som har oversikter over forskjellige tilbydere av denne typen tjenester inkludert denne her.For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi deg å søke hos så mange banker som mulig, og samtidig være ærlig om alle eventuelle krav du måtte sitte med. Hvis banken godtar løsningen vil den kreve at det nye lånebeløpet benyttes eksklusivt til nedbetaling av eksisterende gjeld. For deg som låntaker vil det forhåpentligvis føre til lavere rentekostnader og mindre arbeid med administrasjon.

Husk i tillegg at kreditor ofte kan være villig til å finne en felles løsning. Ser de at du ikke klarer å betale hele beløpet kan de fort være villig til å lempe på deler av kravet, så lenge de mottar et mindre beløp. Det er tross alt bedre å motta litt penger sammenlignet med null, og det er både inkassoselskapet og opprinnelig kreditor fullt klar over. Ta kontakt med kreditor i forsøk på å finne en felles løsning – det lønner seg omtrent alltid!